CHỮ KÝ SỐ VIETTEL CA LÀ GÌ?

Dịch vụ Chữ ký số Viettel CA là dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử do Viettel cung cấp cho thuê bao để xác thực thuê bao là người đã ký số trên thông điệp dữ liệu.

TẠI SAO PHẢI LỰA CHỌN VIETTEL CA?

 

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

 

BẢNG GIÁ/ CHÍNH SÁCH

CHỮ KÝ SỐ VIETTEL -CA

GÓI_CA1

1.826.000

Cấp mới 1 năm chữ ký số cho tổ chức kèm USB Token

Thời gian sử dụng : 12 Tháng

Phí thiết bị : Miễn Phí

Thuế VAT : Đã bao gồm

GÓI_CA2

2.741.000

Cấp mới 2 năm chữ ký số cho tổ chức kèm USB Token

Thời gian sử dụng : 24 Tháng

Phí thiết bị : Miễn Phí

Thuế VAT : Đã bao gồm

GÓI_CA3

3.109.000

Cấp mới 3 năm chữ ký số cho tổ chức kèm USB Token

Thời gian sử dụng : 36 Tháng

Phí thiết bị : Miễn Phí

Thuế VAT : Đã bao gồm


CHỨNG THƯ SỐ HSM VIETTEL

GÓI HSM1

4.900.000

Cấp mới chữ ký số HSM 1 năm dành cho khách hàng tổ chức doanh nghiệp

 • Thời gian sử dụng : 12 tháng
 • Phí thiết bị :Miễn Phí
 • Thuế VAT: Đã bao gồm

GÓI HSM2

9.250.000

Cấp mới chữ ký số HSM 2 năm dành cho khách hàng tổ chức doanh nghiệp

 • Thời gian sử dụng : 24 tháng
 • Phí thiết bị :Miễn Phí
 • Thuế VAT: Đã bao gồm

GÓI HSM3

13.200.000

Cấp mới chữ ký số HSM 3 năm dành cho khách hàng tổ chức doanh nghiệp

 • Thời gian sử dụng : 36 tháng
 • Phí thiết bị :Miễn Phí
 • Thuế VAT: Đã bao gồm

CHÍNH SÁCH DÀNH CHO CÁ NHÂN thuộc TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP

CHỮ KÝ SỐ VIETTEL DÀNH CHO CÁ NHÂN

GÓI_CACN1

1.045.000

Cấp mới chữ ký số USB Token 1 năm dành cho cá nhân

Thời gian sử dụng : 12 Tháng

Phí thiết bị : Miễn Phí

Thuế VAT : Đã bao gồm

GÓI_CACN2

1.391.500

Cấp mới chữ ký số USB Token 2 năm dành cho cá nhân

Thời gian sử dụng : 24 Tháng

Phí thiết bị : Miễn Phí

Thuế VAT : Đã bao gồm

GÓI_CACN3

1.573.000

Cấp mới chữ ký số USB Token 3 năm dành cho cá nhân

Thời gian sử dụng : 36 Tháng

Phí thiết bị : Miễn Phí

Thuế VAT : Đã bao gồm


CHỨNG THƯ SỐ HSM VIETTEL

GÓI HSM_CN1

495.000

Cấp mới chữ ký số HSM 1 năm dành cho khách hàng cá nhân

 • Thời gian sử dụng : 12 tháng
 • Phí thiết bị :Miễn Phí
 • Thuế VAT: Đã bao gồm

GÓI HSM_CN2

842.000

Cấp mới chữ ký số HSM 2 năm dành cho khách hàng cá nhân

 • Thời gian sử dụng : 24 tháng
 • Phí thiết bị :Miễn Phí
 • Thuế VAT: Đã bao gồm

GÓI HSM_CN3

1.188.000

Cấp mới chữ ký số HSM 3 năm dành cho khách hàng cá nhân

 • Thời gian sử dụng : 36 tháng
 • Phí thiết bị :Miễn Phí
 • Thuế VAT: Đã bao gồm