Hóa đơn điện tử Sinvoice là gì?

Sinvoice giúp doanh nghiệp khởi tạo, lập, gửi, nhận, quản lý hóa đơn bằng phương tiện điện tử, ký bằng chữ ký số và có giá trị pháp lý như hóa đơn giấy. SInvoice phục vụ mọi khách hàng có nhu cầu, đủ điều kiện theo quy định Pháp luật. Dịch vụ cung cấp từ 2016, liên tục cải tiến đáp ứng yêu cầu sử dụng của khách hàng cũng như nghiệp vụ quản lý từ cơ quan Nhà nước.

s-invoice viettel

GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN THÔNG MINH

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

 

Báo giá

Gói hd500
583,000
Gói mua 500 hóa đơn
Đối tượng sử dụng : Doanh Nghiệp
Số lượng hóa đơn : 500 HĐ
Đã bao gồm VAT
Gói mua 5000 HD
2,937,000
Gói mua 5000 hóa đơn
Đối tượng sử dụng : Doanh Nghiệp
Số lượng hóa đơn : 5000 HĐ
Đã bao gồm VAT
Gói hd1000
913,000
Gói mua 1000 hóa đơn
Đối tượng sử dụng : Doanh Nghiệp
Số lượng hóa đơn : 1000 HĐ
Đã bao gồm VAT
Gói mua 7000 HĐ
3,905,000
Gói mua 7000 hóa đơn
Đối tượng sử dụng : Doanh Nghiệp
Số lượng hóa đơn : 7000 HĐ
Đã bao gồm VAT
Gói hd2000
1,375,000
Gói mua 2000 hóa đơn
Đối tượng sử dụng : Doanh Nghiệp
Số lượng hóa đơn : 2000 HĐ
Đã bao gồm VAT
Gói mua 10000 HĐ
4,862,000
Gói mua 10.000 HĐ
Đối tượng sử dụng : Doanh Nghiệp
Số lượng hóa đơn : 10.000 HĐ
Đã bao gồm VAT
Gói hd3000
1,936,000
Gói mua 3000 hóa đơn
Đối tượng sử dụng : Doanh Nghiệp
Số lượng hóa đơn : 3000 HĐ
Đã bao gồm VAT
Gói mua 20000 HĐ
8,338,000
Gói mua 20.000 HĐ
Đối tượng sử dụng : Doanh Nghiệp
Số lượng hóa đơn : 20.000 HĐ
Đã bao gồm VAT
Gói hd50000
75,000,000
Giá bán trọn gói năm đầu
Số lượng HD của gói 50.000
Đối tượng sử dụng : Doanh Nghiệp
Đã bao gồm VAT
gói HD70.000
98,000,000
Giá bán trọn gói năm đầu
Số lượng HD của gói 70.000
Đối tượng sử dụng : Doanh Nghiệp
Đã bao gồm VAT
gói hd100.000
130,000,000
Giá bán trọn gói năm đầu
Số lượng HD của gói 100.000
Đối tượng sử dụng : Doanh Nghiệp
Đã bao gồm VAT
gói HD 200.000
200,000,000
Giá bán trọn gói năm đầu
Số lượng HD của gói 200.000
Đối tượng sử dụng : Doanh Nghiệp
Đã bao gồm VAT
gói HD500.000
375,000,000
Giá bán trọn gói năm đầu
Số lượng HD của gói 500.000
Đối tượng sử dụng : Doanh Nghiệp
Đã bao gồm VAT
gói hd1.000.000
600,000,000
Giá bán trọn gói năm đầu
Số lượng HD của gói 1.000.000
Đối tượng sử dụng : Doanh Nghiệp
Đã bao gồm VAT
gói hd 5.000.000
2,000,000,000
Giá bán trọn gói năm đầu
Số lượng HD của gói 5.000.000
Đối tượng sử dụng : Doanh Nghiệp
Đã bao gồm VAT
DA-max
4,000,000,000
Giá bán trọn gói năm đầu
Số lượng HD không giới hạn
Đối tượng sử dụng : Doanh Nghiệp
Đã bao gồm VAT