Viettel Telecom – Nhà cung cấp
dịch vụ Di động, Internet, Truyền hình và Giải pháp CNTT 

Sản phẩm & Dịch vụ

Cung cấp dịch vụ

tới hơn

110.000.000 khách hàng 

Các sản phẩm của Viettel

công nghệ số

Viettel Money

    Hệ sinh thái tài chính số được phát triển bởi Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel (Viettel Digital Services – VDS), cho phép khách hàng từ mọi mạng di động tận hưởng hàng trăm tiện ích thanh toán, chuyển tiền, vay online, thanh toán xổ số, đầu tư, mua bảo hiểm…tiện lợi. 

Chi tiết

dịch vụ internet Viettel

FAST2H
200,000
150Mb
Áp dụng giá ngoại thành
Đóng 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng 12 tháng tặng 3 tháng
Miễn phí lắp đặt
Đăng ký
FAST2
229,000
150Mb
Áp dụng giá nội thành
Đóng 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng 12 tháng tặng 3 tháng
Miễn phí lắp đặt
Đăng ký
FAST3
255,000
250Mb
Áp dụng giá ngoại thành
Đóng 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng 12 tháng tặng 3 tháng
Miễn phí lắp đặt
Chi tiết
FAST3H
265,000
250Mb
Áp dụng nội thành
Đóng 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng 12 tháng tặng 3 tháng
Miễn phí lắp đặt
Chi tiết
FAST4H
290,000
300Mb
Áp dụng giá ngoại thành
Đóng 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
FAST4
330,000
300Mb
Áp dụng giá nội thành
Đóng 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
Mesh1h
229,000
150Mb
Áp dụng ngoại thành
Đóng trước 6 tháng +3 tháng
Đóng trước 12 tháng + 3 tháng
Đăng ký
MEsh1
265,000
150Mb
Áo dụng nội thành
Đóng trước 6 tháng + 1 tháng
Đóng trước 12 tháng + 3 tháng
Đăng ký
mesh2h
255,000
250Mb
Áp dụng ngoại thành
Đóng trước 6 tháng + 1 tháng
Đóng trước 12 tháng + 3 tháng
Đăng ký
Mesh2
299,000
250Mb
Áp dụng nội thành
Đóng trước 6 tháng + 1 tháng
Đóng trước 12 tháng + 3 tháng
Đăng ký
Mesh3T
299,000
300Mb
Áp dụng ngoại thành
Đóng trước 6 tháng + 21tháng
Đóng trước 12 tháng + 3 tháng
Đăng ký
Mesh3
359,000
300Mb
Áp dụng nội thành
Đóng trước 6 tháng + 1 tháng
Đóng trước 12 tháng + 3 tháng
Đăng ký
F90
440,000
120Mb/4Mb
IP Động
Đóng trước 6 tháng +1 tháng
Đóng trước 12 tháng + 3 tháng
Đăng ký
F90 Basic
660,000
120Mb/2Mb
IP Tĩnh
Đóng trước 6 tháng + 1 tháng
Đóng trước 12 tháng + 3 tháng
Đăng ký
F90 Plus
880,000
120Mb/6Mb
IP Tĩnh
Đóng trước 6 tháng + 1 tháng
Đóng trước 12 tháng + 3 tháng
Đăng ký
F200N
1,100,000
200Mb/4Mb
IP Tĩnh
Đóng trước 6 tháng + 1 tháng
Đóng trước 12 tháng + 3 tháng
Đăng ký
F200 Basic
2,200,000
200Mb/8Mb
IP Tĩnh
Đóng trước 6 tháng + 1 tháng
Đóng trước 12 tháng + 3 tháng
Đăng ký
F200 Plus
3,300,000
200Mb/12Mb
IP Tĩnh
Đóng trước 6 tháng + 1 tháng
Đóng trước 12 tháng + 3 tháng
Đăng ký

GÓI CƯỚC DATA 5G

V120Z
120,000đ
Data:4Gb/ ngày
50p gọi ngoại mạng
Miễn phí 20p/cuộc gọi nội mạng
Đăng ký nhanh
Chi tiết